nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Teodor Kozłowski (1906-1940)

K! Vilnensia, Wilno

Ur. 10/23 IV 1906 r. w Dyneburgu na Łotwie, syn Michała i Jadwigi z Bielskich. Ukończył prawo na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie i SPRPiech. nr 5 w Krakowie. Ppor. od 1 I 1933 r. przydzielony do Skł. Mat. Int. nr 10 w Przemyślu Pracował w starostwie w Bielsku Podlaskim jako referendarz. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury