nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. sł. zdr. Leon Łuczak (1910-1940)

K! Icaria, Poznań

Ur. 28 V 1910 r. w Bochum w Niemczech, syn Walentego i Stanisławy z Hoffmanów. Absolwent Uniwersytetu Poznańskiego (1936) i SPRSan. (1935), lekarz rentgenolog. Odbył ćwiczenia rezerwy w 6 SZp. Okr., ukończył kurs doskonalący w zakresie medycyny lotniczej w Centrum Badań Lotniczo-Lekarskich, potem w 1 p. lot. Jako młodszy lekarz pułku (1938) w 1939 zmobilizowany do CWSan. Następnie lekarz szp. pol. w Kowlu. Zamordowany w Charkowie. 
 

Narodowe Centrum Kultury