nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Kpt. rez. sł. zdr. Władysław Ossowski (1890-1940)

K! Surma, Poznań


Ur. 3 XI 1890 r. w Targowisku, pow. lubawski, syn Andrzeja i Anny z Langów. W latach 1915 – 198 służył w armii niemieckiej. W WP od 1919 w szp. wojsk. nr 7a w Poznaniu. Uczestnik wojny w szeregach 63 pp. Od 1921 służył jako lekarz w Skaw., następnie w Szp. Okr. w Grudziądzu. Od 1922 w rezerwie, kadra zapasowa 7 Szp. Okr. W roku 1939 zmobilizowany do szp. pol. Odznaczony MN, Lekarz medycyny, okulista z Poznania. Filister h.c. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury