nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. piech. Jan August Otto (1912-1940)

K! Posnania, Poznań

Ur. 12 V 1912 r. w Piaskach, pow. gostyński, syn Fryderyka i Stanisławy. Absolwent Gimnazjum Miejskiego w Gostyniu (1931) i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 29 pp (1934) Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1936. Przydzielony do 56 pp. W którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako d-ca plut. ckm. We wrześniu 1939 w OZ 25 DP. Zamordowany w Charkowie

Narodowe Centrum Kultury