nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Krzysztof Potocki (1906-1940)

K! Kujawja, Cieszyn

Ur. 31 V 1906 r. w Warszawie, syn Tomasza i Pelagii z Brzozowskich. Absolwent Gimnazjum w Warszawie i Wyższej Szkoły Gospodarstwa Wiejskiego w Cieszynie – inż. rolnik. Administrator i mąż właścicielki maj. Krogulec w pow. Czortków. Aresztowany przez Sowietów we wrześniu 1939 w Czortkowie. Zamordowany na mocy decyzji Politbiura z 5 marca 1940 i figuruje w wykazie osób zamordowanych przez NKWD w 1940 r. na Ukrainie. Olderman K! w r.ak. 1931/32, następnie Prezes K! w 1932 roku. Zamordowany w nieznanym miejscu.

Narodowe Centrum Kultury