nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Kazimierz Andrzej Antoni Sokołowski (1906-1940)

K! Lutyko-Venedya, Lwów

Ur. 18 II 1906 r. w Nowej Wsi, pow. wieluński, syn Stanisława i Anny z Nowackich. absolwent 8-klasowej Szkoły Realnej im. T. Kościuszki w Wieluniu (1925) i Wydziału Weterynaryjnego UW (1931) i SPRKaw. w Grudziądzu (1932). Ppor. mianowany od 1 I 1935 r. przydzielony do 7 pal. Powiatowy lekarz weterynarii w Wieluniu. Przyjęty w r.ak. 1926/27. Wiceprezes K! w 1930 roku. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury