nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. piech. Tadeusz Strzeszyński (1905-1940)

K! Nationalitas , Warszawa

Ur. 9 V 1905 r. w m. Demnia Wyżna, pow. stryjski, syn Stanisława i Julii z Malikowskich. Absolwent SGH i SPRPiech. (1930). Podczas ćwiczeń rezerwy w 5 pp. Leg. dca plut. Mianowany ppor. rez. ze starsz. 1 I 1932, przydzielony do 5 pp Leg. W 1939 z-ca d-cy komp. Sztabowej 35 DPRez., uczestnik obrony Lwowa. W 1939 r. I sekretarz Prezydenta m.st. Warszawy Stefana Starzyńskiego i równocześnie kierownik Sekcji Organizacji Zarządu Miejskiego. Przyjęty do K! w 1927 roku. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury