nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Władysław Tarka (1906-1940)

K! Astrea, Lublin

Ur. 26 VI 1906 r. w Bobinie pow. pińczowski, syn Józefa i Heleny z Wojtasików. Absolwent Wydziału Prawa i Nauk Społeczno-Ekonomicznych KUL (1931). Pracownik Sądu Grodzkiego we Włodzimierzu Wołyńskim. Ukończył kurs pchor. rez. przy 44 pp. (1933) Ppor. od 1 I 1935, przydzielony do 44 pp. w Równem. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury