nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. wet. Józef Teofil Weight (1906-1940)

K! Lutyko-Venedya, Lwów

Ur. 5 II 1906 w Jankowie Zaleśnym, pow. ostrowski, syn Stanisława i Zofii z Rosochowiczów. Członek Organizacji im. T. Zana i drużyny skautowej, uczestnik powstania wielkopolskiego. Absolwent Akademii Medycyny Wet. we Lwowie (1931 r.). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1934. Przydzielony do 21 p. uł., w którym odbył ćwiczenia rezerwy. Lekarz weterynarii, kierownik rzeźni z Mogilna. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury