nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Stefan Alojzy Wierzyński (Wirzyński) (1903-1940)

K! Sparta, Warszawa

Ur. 21 VI 1903 r. w Nowej Osadzie, pow. zamojski, syn Leona i Marii z Dwernickich. Absolwent Wydziału Prawa UW (1931) Pracownik Banku Gospodarstwa Krajowego, oddziałów w Łucku i Równem. Ukończył SPRPiech. w Zambrowie. Przydzielony ostatnio do 45 pp. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury