nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Kazimierz Roman Grabowski (1901-1940)

K! Legetia, Warszawa

Ur. 23 II 1901 r. w m. Piątek k/Łęczycy, syn Romualda i Marianny z Pałczyńskich. Abs. Gimn. Św. Wojciecha (W. Górskiego) w Warszawie w 1923 r. Student wydziału Prawa UW 1923-25 i Wydz. Humanistycznego UW od 1931. Studiów prawdopodobnie nie ukończył. Ukończył kurs w BPRPiech. Nr 7 w Śremie (1929), mianowany ppor. od 1 IX 1929 r. Absolwent Państwowego Instytutu Pedagogiki Specjalnej (dypl. 1933). Nauczyciel w Szkole Powszechnej w Łodzi a następnie w Powszechnej Szkole Specjalnej w Warszawie. Założyciel K!. Zamordowany w Katyniu.
 

Narodowe Centrum Kultury