nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Por. rez. Tadeusz Marian Dubowski (1903-1940)

K! Sarmatia, Warszawa

Ur. 31 X 1903 r. w Bobinie, woj. kieleckie, syn Wincentego Stanisławwa i Henryki z Sokolnickich. Absolwent Gimnazjum T-wa Szkoły Mazowieckiej w Warszawie (1923) i SPRez. San. (1929). Student Wydziału Prawa UW (1923/24), Wydziału Lekarskiego UW (1924-26), a następnie Wydziału Weterynaryjnego UW (od 1929), prawdopodobnie studia ukończył, pod koniec lat 30-tych zdawał egzaminy dyplomowe. Mianowany por. ze starszeństwem z 1 I 1934 r., przydzielony do 9 szp. okr. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury