nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. łącz. Franciszek Edward Böhm (1907-1940)

K! Zagończyk , Lwów

Ur. 29 I 1907 r. we Lwowie, syn Edwarda i Anny z Janickich. Absolwent VIII Państwowego Gimnazjum Realnego im. Króla Kazimierza Wielkiego we Lwowie (1925) i SPRŁącz. w Zegrzu (1929). Student Oddziału Elektrotechnicznego Wydziału Mechanicznego Politechniki Lwowskiej. Mianowany ppor. ze starszeństwem 1 I 1933 r. Przydzielony  do 6, następnie do 8 baonu telegraf. Po wojną pracował jako urzędnik w „Polminie” we Lwowie. W 1939 r. uczestnik obrony Lwowa. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury