nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Bronisław Chodorowski (1896-1940)

K! Lutyko-Venedya, Lwów

Ur. 1/14 XII 1896 r. w Knyszynie Białostockim, syn Wincentego i Stefanii z Citkowskich. Absolwent Akademii Medycyny Weterynaryjnej we Lwowie (1922). Od 1919 w placówkach weterynaryjnych na froncie. Podporucznikiem mianowany w 1921 r. Przydział: OK III. W latach 30. lekarz powiatowy służby weterynaryjnej w powiecie swięciańskim. Mieszkał w Święcanach. Przyjęty do K! Venedya, potem czł. K! Lutyko-Venedya. Odznaczony Krzyżem Walecznych. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury