nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. kaw. Jerzy Hieronim Cienciała (1912-1940)

K! Fidelia Leopoliensis, Lwów

Ur. 14 X 1912 r. w Krośnie, syn Eryka i Zofii z Folnerów. Absolwent Gimnazjum w Gorlicach (1930), Wydziału Prawa Uniersytetu Jana Kazimierza we Lwowie (1934) i Szkoły Podchorążych Rezerwy Kawalerii w Grudziądzu (1935). Mianowany ppor. ze starsz. 1 I 1937. Przydzielony do 3 pułku ułanów. Mgr prawa, urzędnik Banku Gospodarstwa Krajowego w Stanisławowie. Wcześniej członek K! Chrobria Leopoliensis, wiceprezes Lwowskiej Rady Korporacyjnej w 1933 r. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury