nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Tadeusz Zbigniew Ciszewski-Zadora (1914-1940)

K! Konwent Polonia, Wilno

Ur. 28  IX 1914 r. w maj. Pięknowicze na Witebszczyźnie. Syn Mirosława i Marii z Oskierków. Absolwent Gimnazjum Grzegorza Piramowicza w Dziśnie (1934). Student prawa Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie w latach 1935–1939. Podporucznik rezerwy 85 pułku piechoty ze starszeństwem z 1 I 1938. r., przydzielony do baonu Korpusu Ochrony pogranicza „Słobódka”. Mieszkał w Wilnie. Studiów nie skończył, poszedł do wojska w 1939 r. (z marcowej mobilizacji). Ostatni Olderman K! w Wilnie (II sem. r.ak. 1938/39). Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury