nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Czesław Groblewski (1905-1940)

K! Capitolia, Kraków

Ur. 28 VI 1905 r. w Szymbarku pow. Gorlicki, syn Kazimierza i Marii z Hertlów. Wychowanek prywatnego gimnazjum w Krakowie (1924) i Uniwersytetu Jagiellońskiego – inż. rolnik, absolwent SPRPiech. w Cieszynie (1930). Przyjęty do K! w roku 1926. Mieszkał w Krakowie. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury