nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. sł. wet. Witold Józef Gucfa (1909-1940)

K! Lutyko-Venedya oraz Icaria, Lwów

Ur. 14 VI 1909 w Sołotwinie, pow. nadwórniański, syn Franciszka i Stefanii z Galińskich. Absolwent Akademii Weterynaryjnej we Lwowie i SPRKaw. (1933) Odbył ćwiczenia rezerwy w 16 p. uł. (1934) i 6 dak (1936). Asystent lwowskiej Akademii Weterynaryjnej. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury