nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. piech. Roman Jeśman (1910-1940)

K! Piłsudia, Wilno

Ur. 20 V 1910 r. w Smoleńsku, syn Eugeniusza i Wandy z Osiecimskich. Absolwent Szkoły Średniej w Brześciu (1931) i dywizyjnego kursu pchor. rez. piech. przy 82 pp. Odbył ćwiczenia rezerwy w 83 pp i 84 pp jako dca plut. Przydzielony do 5 pp Leg. Urzędnik Zarządu Miejskiego w Wilnie. Zamordowany w Charkowie.

Narodowe Centrum Kultury