nies_m

Lista pomordowanych

# A B C Ć D E F G H I J K L Ł M N O P R S Ś T U W Z Ż Ź

Ppor. rez. Wacław Jurzyński (1906-1940)

K! Welecja, Warszawa

Ur. 21 IX 1906 r. w Warszawie, syn Józefa i Józefy z Makowskich. Uczęszczał do Gimnazjum im. Mikołaja Reja w Warszawie, maturę zdał jako ekstern przy Komisji Egzaminacyjnej przy Gimnazjum Państwowym im. Adama Mickiewicza. Student Wydz. Mechanicznego Politechnice Warszawskiej (1926-1930). Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w warszawie (1935) i SPRPiech. w Zambrowie (1932). W 1932 i 1935 r. był powoływany na ćwiczenia rezerwy w 3 batalionie przeciwpancernym i w 1 batalionie czołgów i samochodów pancernych, gdzie był dowódcą plutonu czołgów. Mianowany ppor. ze starszeństwem od 1 I 1934 r. W roku 1939 pracował w firmie „Wagon-Lits-Cook”. Zamordowany w Katyniu.

Narodowe Centrum Kultury